Termeni si Conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul www.spalatoriehaine.ro este administrat de compania SC. Expressive Cleaning SRL cu sediul în București, sector 3, strada Bogdan Gheorge Tudor nr. 3,  înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5664/2013, CUI: RO 31582502

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.spalatoriehaine.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. 
    
Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.      
       
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări asupra site-ului www.spalatoriehaine.ro fără o notificare publică prealabilă. 
        
Accesând pagina de Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:       
Pentru a putea cumpăra de pe site-ul www.spalatoriehaine.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.
În utilizarea serviciului, trebuie să declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră pentru a se putea preveni problemele ulterioare care ar apărea datorită informațiilor incomplete sau eronate.
În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervam dreptul de a vă bloca  accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:
Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/debit card la plasarea unei comenzii online. 
Prețul de achiziție prezentat pe factura fiscală va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț care are INCLUS costurile de ridicare/livrare produse. 
Toate prețurile prezentate includ TVA (24%).
   
Informatii privitoare la livrare:
Produsele au afișat termenul de livrare individual, iar acolo unde acesta nu este afișat, termenul de livrare este de 24 h, mai puțin în zilele de duminică și în zilele declarate nelucrative. 

Pe bonul de comandă, la preluarea obiectelor date spre spălare/curățare se va completa rubrica de returnare, specificând  inclusiv ora aproximativă.

Termenul de livrare pentru unele produse este de maxim 7 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră, dar acest lucru se va face doar după anunțarea dumneavoastră. 

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la colectare/livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau punctele de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri, înainte de finalizarea comenzii. 

În ziua în care comanda dumneavoastră va fi expediată, veți fi înștiintat prin e-mail sau telefonic de către noi despre acest lucru. 
Comanda poate fi preluată de orice membru al familiei.
Produsele/promoțiile se afișează în limita stocului disponibil. O dată finalizată promoția, produsul rămâne apoi afișat la prețul de listă.
În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele dumneavoastră nu se pot procesa veți fi înștiintat în acest sens. 

În unele cazuri, produsul se procesează doar pe răspunderea dumneavoastră dacă dumneavoastra doriți și sunteți de acord cu acest procedeu; în acest caz, vă vom cere acceptul telefonic sau în scris. Motive posibile pentru aplicarea acestui procedeu: lipsa indicațiilor de spălare, purtarea intensivă, dificultatea de a scoate anumite pete din cauza insuficientei rezistențe a țesăturii sau gradul mare de uzură etc.

În cazul deteriorării obiectelor de îmbrăcăminte din cauze obiective, în procesul tehnologic sau în cazul furtului prin efracție din unitate sau autoutilitara de transport (act constatat de organele de politie), S.C. Expressive Cleaning S.R.L. va despăgubi clientul cu o sumă de maxim 5 ori valoarea prestației stipulate în bonul eliberat pentru prelucrarea obiectului respectiv..

Drepturile de autor (Copyright) 
Întregul conținut al site-ului www.spalatoriehaine.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Expressive Cleaning S.R.L. sau a partenerilor și furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.spalatoriehaine.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. 
Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail contact@spalatoriehaine.ro.

Politica de confidențialitate
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizorii de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile oficiale abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/200, clienții noștrii au următoarele drepturi:
1)  Dreptul la informare (art.12)
2)  Dreptul de acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3)  Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
    a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
    b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
    c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevazute la lit. a) și b).
4)  Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
5)  Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilități privind serviciile:
S.C. Expressive Cleaning S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea serviciilor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri sau în alt mod decât cele menționate în cadrul site-ului. 

Returnarea produselor către reprocesare se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea clauze finalizare comandă - clauze contractuale - politica-retur ".

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță 

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului: 

a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel); 
b) telecopiator (fax)
c) adresa de poștă electronică (e-mail) 

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator. 

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță:
a) imprimat neadresat; 
b) imprimat adresat; 
c) scrisoare tipizată; 
d) publicitate tiparită cu bon de comandă; 
e) catalog; 
f) telefon cu intervenție umană; 
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext); 
h) radio; 
i) videofon (telefon cu imagine); 
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil); 
k) poștă electronică (e-mail); 
l) telecopiator (fax); 
m) televiziune (teleshopping).

Litigii 
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. Expressive Cleaning S.R.L. 

În cazul unor eventuale conflicte între S.C. Expressive Cleaning S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi solutionat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Alte clauze
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. 

Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fara obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. 

Fiind de acord cu acești Termeni și Conditii clientul își asumă în totalitate drepturile și obligatiile ce decurg din achizitionarea servicilor prin www.spalatoriehaine.ro.

spacer
Cautare
Servicii solicitate

Cosul de cumparaturi nu contine produse.

Autentificare

Adresa de email:

Parola:

» Inregistrare cont

» Recuperare parola

Abonare Oferte pe eMail
Curs valutar
Website detinut de Expressive Cleaning S.R.L., CIF: RO3182502, Reg.Com: J40/5664/2013
Powered by Webecom & re-designed by JaxADV